Borak Sihat, Jadi Sihat Episod 2: Kempen Kesedaran Kanser Kolorektal