Hasil Pelaburan Di Melaka, 1,415 Rakyat Dapat Pekerjaan