Pru15: Sambutan Warga Tangga Batu ‘tiup’ Semangat Lim Ban Hong