Pantau Ketat Aktiviti Perikanan Di 3 Pulau Sebelum Pewartaan