Kutipan Zakat Melaka Meningkat, Zakat Pendapatan Tertinggi