Pendakian Di Kawasan Hutan Simpan Kekal Perlu Permit Dan Khidmat Malim Gunung