Perjanjian Jual Beli Lot PT8534 Milik Pertam Bernilai RM21 Juta Ditamatkan