Kutipan Zakat Melaka Meningkat Kepada Lebih RM64 Juta