Kutipan Zakat Melaka Meningkat Kepada Lebih Rm64 Juta