Seminar Isu Sosial Masyarakat 2022 ‘jentik’ Kesedaran