Kepuasan Berubat di Melaka Sejak 1998, Kini Bawa Suami Dapatkan Rawatan