Kepuasan Berubat Di Melaka Sejak 1998, Kini Bawa Suami Dapatkan Rawatan