Op Selamat 18: 4,477 Saman Dikeluarkan Dalam 5 Hari