Op Selamat 18:  4,477 Saman Dikeluarkan Dalam 5 Hari