Isu Tidak Cukup Kelas Di SK Paya Rumput Membimbangkan

21 Mac- KPM telah menetapkan pengoperasian institusi pendidikan bermula penggal 1, adalah seperti berikut:
Sekolah Rendah Enrolmen murid melebihi 600 orang :
i. Bersemuka
– Murid Berkeperluan Khas (MBK)
– Prasekolah
– Tahun 1
– Tahun 2
– Tahun 6
– Semua murid RMT

ii. Penggiliran
– Murid Tahun 3
– Tahun 4
– Tahun 5

Enrolmen murid kurang 600 orang – Semua murid hadir bersemuka ke sekolah sepenuhnya.
Sekolah Menengah
a. Sekolah Harian Biasa– Semua murid hadir bersemuka ke sekolah bermula 4 April 2022. Mulai 21 Mac 2022 murid sekolah menengah akan menjalani PdPR dalam tempoh 2 minggu.
b. Sekolah Berasrama Penuh (SBP) – Murid hadir bersemuka tanpa penggiliran iaitu;
– Tingkatan 2
– Tingkatan 3
– Tingkatan 4
– Tingkatan 5
– Tingkatan 6
– Prauniversiti

#PembukaanSesiPersekolahan
#SKPayaRumput
#KementerianPendidikan
#KPM
#ExcoPendidikan
#DUNPayaRumput
#MelakaHariIni

Views:

11 views

Shares
© 2024 Melaka TV - WordPress Theme by WPEnjoy