UTeM Sedia 2,000 Kit Ujian RTK Pada Konvokesyen Ke-17