Kejadian ‘angin Datang Tiba Tiba’ Semalam Masih Berbekas