Utem Jalin Mou Dengan 16 Industri, Pelonjak Kebolehpasaran Graduan