Kecekapan Pelaksanaan: Ekonomi Melaka Dijangka Kembali Pulih